Táto tiráž bola naposledy aktualizovaná 8. november 2023.

Vlastníkom týchto webových stránok je:

Servisujem,s.r.o. s.r.o.
Pluhová 51, 831 03 Bratislava, Slovak
Slovensko
E -mail: info@servisujem.sk
Telefónne číslo: +421944588599
IČ DPH: SK202 386 6042

Právny zástupca (zástupcovia) Servisujem,s.r.o. s.r.o.:

Mgr.Peter Ondzik

1. Základný

1.1 Sme zaregistrovaní v Okresný súd Bratislava I pod licenciou alebo registračným číslom:

92115/B

Sme ochotní alebo povinní zúčastniť sa postupov riešenia sporov pred spotrebiteľskou arbitrážnou radou.

2. Nasledujúce informácie sú povinné podľa nemeckého práva.

Späť
WhatsApp
Messenger
E-mail

Main Menu