Ochrana životného prostredia

Preprava Vášho tovaru je ohľaduplná k životnému prostrediu a bez emisií CO2.

Oxid uhličitý (CO2) patrí medzi skleníkové plyny, ktoré sa hromadia v našej atmosfére a zapríčiňujú globálne otepľovanie. 20% CO2 pochádza z dopravy. Pretože sme kuriérska spoločnosť, 90% našich emisií produkujú vozidlá, prepravujúce balíky. Naším cieľom je, aby bol každý balík uhlíkovo neutrálny pre všetkých našich zákazníkov a bez ďalších nákladov. Tento prístup oceňujú najmä zákazníci, ktorí venujú pozornosť vplyvu svojho podnikania na životné prostredie.

DPDgroup počas celého roka meria množstvo oxidu uhličitého, ktoré pri svojej činnosti vypustia do ovzdušia kamióny a kuriérske prepravné vozidlá pri doručovaní zásielok. Množstvo emisií CO2 na každý balík v cestnej preprave redukujeme využívaním vozidiel s alternatívnym pohonom, optimalizáciou trás a zvyšovaním miery úspešného doručenia na prvý pokus cez produkty ako sú Predict a Pickup.

Zostávajúce emisie kompenzujeme financovaním environmentálnych projektov. V spolupráci s lídrom na trhu s uhlíkom, so spoločnosťou EcoAct, podporujeme 6 environmentálnych projektov v Európe, Turecku a Indii, ktoré sa zameriavajú na obnoviteľnú energiu a energetickú premenu.

Výsledkom je, že všetok CO2 vypustený do ovzdušia našej planéte kompenzujeme. Všetky balíky doručované cez DPD sú teda uhlíkovo neutrálne a nezanechávajú stopu na životnom prostredí.

Ako to funguje ?

Späť
WhatsApp
Messenger
E-mail

Main Menu