Diagnostika zariadenia

Životnosť zariadenia závisí od mnohých aspektov, pričom jedným z najdôležitejších je jeho pravidelná údržba. Našim zákazníkom poskytujeme službu diagnostiky zariadenia vo viacerých variantoch. Diagnostika predstavuje zistenie pôvodu problémov a následnú konzultáciu o možných riešeniach. Využitie diagnostiky má zmysel aj v prípade, ak je určitý komponent v záruke a pri zistení vady na tomto komponente je možné uplatniť reklamáciu.

Cenník diagnostiky:

Ak si zariadenie necháte opraviť u nás

ZADARMO
 • Zistenie poruchy zariadenia
 • Diagnostika do 2 hodín

Diagnostika jednoduchá

19,9
 • Bez nutnosti rozoberania
 • Zistenie poruchy zariadenia
 • Diagnostika do 2 hodín

Diagnostika zložítá

29,9
 • Nutné rozobratie zariadenia
 • Zistenie poruchy zariadenia
 • Diagnostika do 4 hodín

Diagnostika pre poisťovňu

29,9
 • Vytvortenie protokolu pre poisťovňu
 • Zistenie poruchy zariadenia
 • Diagnostika do 4 hodín

Spoločnosť Servisujem,s.r.o. si vyhradzuje právo na zmenu ceny za diagnostiku, v prípade ak pri produkte nieje stanovená iná suma za diagnostiku spoločnosť Servisujem,s.r.o sa odkazuje na cenník uvedený vyššie.

Späť
WhatsApp
Messenger
E-mail

Main Menu