Mzdy a personalistika – Servisujem s.r.o.

Rozbil si iba sklo ? Nevadí mi to opravíme

Výmena samotného skla už od 45 €

Mzdy a personalistika

Mzdy a personalistika

Kompletné vedenie mzdovej agendy Vám ponúkame už od 8,80 € za jedného zamestnanca. Pri dohodárovi je cena za mesiac len 7,50 €.


Počet zamestnancov Cena za mesiac / zamestnanec TPP Cena za mesiac / dohodár
0-10 8,80 € 7,50 €
11-20 8,30 € 7,00 €
21 a viac 7,80 € 6,00 €
Cenník za vedenie mzdovej agendy.
Všetky uvedené ceny sú s DPH
Ako súčasť mzdovej agendy Vám vypracujeme:
 1. samotný výpočet mzdy
 2. ročné zúčtovanie zdravotného poistenia
 3. vypracovanie a zasielanie kvartálnych výkazov o zrazených a odvedených preddavkoch na daň zo závislej činnosti
 4. tvorba a výpočet sociálneho fondu (príspevky na stravné lístky)
 5. vypracovanie výkazov do sociálnej a zdravotnej poisťovne
 6. všetky požadované štatistické výkazy a hlásenia
 7. prevodné príkazy na výplatu miezd a odvodov do zdravotnej a sociálnej poisťovne
 8. všetky úkony súvisiace s nástupom zamestnanca do pracovného pomeru až po jeho výstup z pracovného pomeru (prihláška zamestnanca do zdravotnej a Sociálnej poisťovne, vypracovanie pracovnej zmluvy, odhláška zamestnanca zo Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne, evidenčný list dôchodkového poistenia, potvrdenie o zdaniteľnej mzde, ročné zúčtovanie preddavkov zamestnanca, zápočet rokov)
V prípade mzdovej agendy zamestnanca na dohodu táto služba zahŕňa všetku potrebnú agendu ako pri zamestnancoch zamestnaných na trvalý pracovný pomer s výnimkou tvorby sociálneho fondu, čiže:
 1. samotný výpočet mzdy
 2. ročné zúčtovanie zdravotného poistenia
 3. vypracovanie a zasielanie kvartálnych výkazov o zrazených a odvedených preddavkoch na daň zo závislej činnosti
 4. vypracovanie a zaslanie ročného hlásenia o zrazených a odvedených preddavkoch
 5. vypracovanie výkazov do Sociálnej a zdravotnej poisťovne
 6. všetky požadované štatistické výkazy a hlásenia
 7. prevodné príkazy na výplatu miezd a odvodov do zdravotnej a Sociálnej poisťovne
 8. všetky úkony súvisiace s nástupom zamestnanca do pracovného pomeru až po jeho výstup z pracovného pomeru
Chcem si dohodnúť termín návštevy
Servisujem s.r.o.
Radlinského 27,
811 07 Bratislava-Staré Mesto
info@servisujem.sk
+421 944 588 599

Chcem dohodnúť stretnutie vo firme
Obrázok auta
Dohodnite si stretnutie s našim agentom u Vás vo firme.