Daňové priznanie – Servisujem s.r.o.

Rozbil si iba sklo ? Nevadí mi to opravíme

Výmena samotného skla už od 45 €

Daňové priznanie

Daňové priznanie

Pre mnohých klientov je vhodné využiť samostatne službu vypracovania daňového priznania z dôvodu, že si spravujú účtovníctvo vo vlastnej réžii. Pre nich sme pripravili možnosť využiť túto službu aj individuálne a to za výhodnú cenu už od 30 €. Cenník za vypracovanie daňového priznania je rozdelený pri jednoduchom účtovníctve podľa typu daňového priznania A alebo B, pri podvojnom účtovníctve je jednotná sadzba za uvedenú službu. Pri obidvoch variantoch je vždy uvedená celková suma s DPH za kompletné vypracovanie daňového priznania.


Typ daňového priznania Cena za vypracovanie
Fyzická osoba – typ A 30,00 €
Fyzická osoba – typ B
(prenájom nehnuteľností, podnikanie – paušálne výdavky)
50,00 €
Fyzická osoba – typ B
(podnikatelia – daňové priznanie + účtovná závierka)
70,00 €
Právnicka osoba – vrátene všetkých príloh
(Výkazu ziskov a strát, Súvahy, poznámok, Cashflow)
180 €
Daň z motorových vozidiel 5 € za vozidlo
Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia 8 € za zamestnanca
Cenník za vypracovanie daňového priznania.
Všetky uvedené ceny sú s DPH
Daňové priznanie pre jednoduché účtovníctvo
Typ A:

Daňové priznanie typu A sa podáva v prípade, ak zamestnanec nepožiada zamestnávateľa v stanovenom termíne o ročné zúčtovanie – v danom prípade si ho musí vypracovať samostatne. Cena za vypracovanie daňového priznania typu A je 30 € s DPH. Cena za vypracovanie zahŕňa samotné vypracovanie daňového priznania ako aj osobné odovzdanie prípadne odoslanie na príslušný daňový úrad.


Typ B:

Daňové priznanie typu B je povinná podať samostatne zárobkovo činná osoba alebo osoba ktorá má iné príjmy podliehajúce zdaneniu. Cena za vypracovanie daňového priznania typu B je 50 € s DPH. Vypracoavnie daňového priznania fyzickej osobe, ktorá vedie jednoduché účtovníctvo a súčasťou daňového priznania je aj účtovná závierka, výkaz o majetku a záväzkoch a výkaz o príjmoch a výdavkoch je 70 € s DPH.


Daňové priznanie pre podvojné účtovníctvo

Cena za vypracovanie daňového priznania pre podvojné účtovníctvo je 180 € s DPH. Súčasťou ceny za vypracovanie daňového priznania sú:

  1. Výkaz ziskov a strát v skrátenom alebo plnom rozsahu
  2. Súvaha v skrátenom alebo plnom rozsahu
  3. prehľad o peňažných tokoch (Cashflow) – v prípade ak je účtovná jednotka povinná dať overiť účtovnú závierku auditorom
  4. poznámky k účtovnej závierke
  5. zaslanie fotokópie účtovnej závierky do ORSR
Chcem si dohodnúť termín návštevy
Servisujem s.r.o.
Radlinského 27,
811 07 Bratislava-Staré Mesto
info@servisujem.sk
+421 944 588 599

Chcem dohodnúť stretnutie vo firme
Obrázok auta
Dohodnite si stretnutie s našim agentom u Vás vo firme.